Dod â Thyfwyr at ei Gilydd

Cynhadledd Garddwriaeth Arbennig

‘Dod â Thyfwyr at ei Gilydd’

Ddydd Llun 9 Mawrth yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Sir Gaerfyrddin

Horticulture Wales Bringing Growers Together‘Dod â Thyfwyr at ei Gilydd’ yw ein dathliad arbennig o'r diwydiant garddwriaeth yng Nghymru – cynhadledd benodol ar gyfer tyfwyr ffrwythau, llysiau, blodau, planhigion a choed, ynghyd â chynrychiolwyr eraill o’r diwydiant garddwriaethol ehangach yng Nghymru.  

Bydd y digwyddiad yma yn llwyfan delfrydol lle gall tyfwyr gyfarfod, rhannu syniadau a mewnwelediadau, a thrafod yr heriau y mae ein diwydiant yn eu hwynebu.

Mae'n cynnwys:

  • Awdur a darlledwr garddio Monty Don
  • Rheolwr Gyfarwyddwr o cwmnïau cydweithredol llysiau Bedfordshire Growers Stephen Hedderly
  • Curadur Garddwriaeth o Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru Simon Goodenough
  • Cyfarwyddwr Cultivate a Dirprwy Faer Cyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchaearn Richard Edwards, ein Meistr y Seremonïau am y dydd
  • Cyfarwyddwr Prosiect o Garddwriaeth Cymru Dr David Skydmore
  • Sesiwn rhwydweithio cyflym ‘Meithrin Cysylltiadau’
  • Sesiynau holi ac ateb gyda thyfwyr Cymraeg.

Mwy o Wybodaeth:

Cofrestru Ar Gyfer Ein Cylchlythyr: