Tyfu i Garu....

Nod y fenter yw datblygu cysylltiadau cyfathrebu trwy’r gadwyn gyflenwi er mwyn annog defnyddwyr i brynu mwy o gynnyrch lleol ffres a blasus

Tyfu i Garu

Grow to Love MAIN LOGO (939px * 1000px)

A ydych yn cael trafferth gwerthu llawer o gynnyrch? 

A ydych yn ei chael yn anoddach gwerthu ffrwythau a llysiau llai adnabyddus? 

A oes gennych chi rysáit fendigedig i’w rhannu?

......Cyfranogwch yn ymgyrch Tyfu i Garu Garddwriaeth Cymru!


Nod y fenter yw datblygu cysylltiadau cyfathrebu trwy’r gadwyn gyflenwi er mwyn annog defnyddwyr i brynu mwy o gynnyrch lleol ffres a blasus. Gan gefnogi’r fenter, cynhyrchwyd ystod o gardiau Tyfu i Garu gyda phob un yn cynnig ffeithiau hanesyddol, gwybodaeth am faeth a syniadau bwyd blasus ar gyfer gwahanol ffrwythau a llysiau a dyfir yng Nghymru

Ebostiwch horticulturewales@glyndwr.ac.uk i archebu eich cardiau.

Dysgwch fwy am y llysiau bendigedig yma trwy glicio ar y dolenni isod

Mae'r cardiau isod eu lansio ym mis Rhagfyr 2011 

Cofrestru Ar Gyfer Ein Cylchlythyr: