Gwobrau Garddwriaeth Cymru

Dathlu'r gorau mewn garddwriaeth Cymru.

Gwobrau Garddwriaeth Cymru

Nod Gwobrau Garddwriaeth Cymru yw cydnabod y rheiny yn y sector sydd wedi cyflawni llwyddiannau mawr, yn ogystal â bod yn ysbrydoliaeth i eraill trwy’r diwydiant o ganlyniad. 

Mae enillwyr Gwobrau Garddwriaeth Cymru 2014 eu cyhoeddi mewn seremoni lawn dop yn ystod Ffair Aeaf Cymdeithas Amaethyddol y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd, Powys, gyda thystysgrifau a phwysau papur coffaol yn cael eu cyflwyno gan Rebecca Evans AC, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd.

Cliciwch yma am fanylion am enillwyr y gwobrau yn 2013

Horticulture Wales Collaboration in Business Award Winner 2014Gwobr Cydweithredu Mewn Busnes

Mae’r wobr hon yn dathlu gweithio mewn partneriaeth ac arloesedd cyrff o fewn ein diwydiant sy’n cydweithio er budd o’r ddeutu, boed hynny trwy rannu costau cyflenwi neu gludo, dod at ei gilydd i brynu cyflenwadau neu ddefnyddiau, cydlynu cyflwenadau er mwyn rhoi dewis ehangach i gwsmeriaid, neu rannu gweithgareddau marchnata a hyrwyddol.

Horticulture Wales Environmental Excellence Award Winner 2014Gwobr Rhagoriaeth Amgylcheddol

Yn gategori newydd ar gyfer 2013 yn sgil pwysigrwydd cynyddol cynaliadwyedd, mae’r wobr hon yn arddangos cyrff sy’n gweithio o fewn y sector garddwriaethol sy’n gallu dangos manteision amlwg o ganlyniad i roi arferion neu ddulliau adnodd-effeithlon ar waith.

O ddefnyddio paneli solar neu dyrbinau gwynt i gynhyrchu ynni adnewyddadwy, ac ailgylchu neu ailddefnyddio deunydd pacio a defnyddiau, hyd at ddatblygu a marchnata cynnyrch, prosesau neu wasanaethau amgylcheddol gyfeillgar, mae ein diwydiant yn arloesi trwy’r adeg, ac mae’r wobr hon yn adlewyrchu’r ysbryd hwnnw. 

Cofrestru Ar Gyfer Ein Cylchlythyr: