Brandio

Creu hunaniaeth ar gyfer eich busnes garddwriaethol.

Brandio

Garddwriaeth Cymru BrandioMae brandiau yn rhan annatod o’n bywydau bob dydd. Y cynnyrch yr ydym yn eu prynu, y gwasanaethau yr ydym yn eu prynu, mae llawer ohonynt yn gysylltiedig ag enwau brand y bydd cwsmeriaid yn uniaethu â nhw ar unwaith, mewn ffordd gadarnhaol a negyddol. Er hynny, mae brandio yn golygu gymaint mwy na dim ond enw bachog neu logo cyfarwydd – mae’n ymwneud â gwerthoedd, hunaniaeth, a gwneud i fusnes sefyll allan.

O’i gymharu â sectorau bwyd eraill, nid oes llawer o frandiau cynnyrch ffres llwyddiannus mewn bodolaeth. Un o’r rhesymau am hyn yw fod tyfwyr, ar y cyfan, yn bobl dechnegol sy’n canolbwyntio ar gynhyrchu. Mae llawer ohonynt yn brin o’r wybodaeth a’r profiad ynghylch sut i ddatblygu a rheoli brand.

Mae’r canllaw yma wedi cael ei addasu’n benodol ar gyfer busnesau garddwriaethol yng Nghymru, yn enwedig mentrau bychain. Mae’n cynnig cyngor ac arweiniad, ac enghreifftiau o arfer gorau i’ch helpu i greu, lansio, diogelu, hyrwyddo, a rheoli brand ar gyfer eich busnes.  

Mae’r canllaw yn cynnwys:

  • Arolwg ’10 Cam i Greu Brand Llwyddiannus’
  • Cyflwyniad i frandiau a brandio
  • Sut i greu eich brand
  • Sut i roi eich brand ar waith
  • Sut i reoli eich brand.

Lawrlwythwych ‘Creu eich brand – canllaw ymarferol ar gyfer busnesau garddwriaethol’ AM DDIM (Dod yn fuan!)

Cofrestru Ar Gyfer Ein Cylchlythyr: