Marchnata Gwyrdd

Arddangos agweddau amgylcheddol a moesegol eich busnes.

Marchnata Gwyrdd

Horticulture Wales Green Marketing WebinarOherwydd eu hunion natur, mae llawer o fusnesau o fewn y gadwyn gyflenwi garddwriaethol ledled Cymru yn mabwysiadau arferion amgylcheddol cadarn ac effeithlonrwydd adnoddau yn eu gwaith o ddydd i ddydd. Bydd rhai yn tyfu eu cnydau yn organig neu heb ddefnyddio pla-laddwyr, tra bydd eraill yn gwneud eu gorau i ailgylchu neu ailddefnyddio deunydd pacio a defnyddiau eraill, lleihau gwastraff, lleihau effaith cludiant, neu hyrwyddo delfrydau megis ffynonellu lleol.

Ond ychydig sy’n gwybod sut i fanteisio ar y rhain ac USPs eraill cyffelyb, a’r cyfleoedd masnachol  a gynigir ganddynt trwy eu cynnwys yn effeithiol yn eu gweithgareddau marchnata a hyrwyddol.

Bydd y we-seminar ddwy-ran yma yn rhoi cyngor ac arweiniad ymarferol i dyfwyr a busnesau garddwriaethol eraill yng Nghymru. Mae’n cael ei harwain gan un o arbenigwyr amgylcheddol blaenllaw y DU, yr Athro Rob Holdway o’r cwmni ymgynghorol Giraffe Innovation. Mae Rob wedi gweithio gyda busnesau o bob lliw a llun ledled y DU, Ewrop a thu hwnt, gan gynnwys nifer o dyfwyr ffrwythau coed a phlanhigion garddwriaethol fel rhan o brosiect ar gyfer un o’r pedair archfarchnad fawr. Mae hefyd wedi ymddangos ar amryw o sioeau teledu, gan gynnwys cyflwyno ‘Dumped’, ei gyfres ei hun ar Channel 4.

Mae’r we-seminar yn defnyddio enghreifftiau bywyd go iawn ac astudiaethau achos o fusnesau yn rhychwantu sawl sector er mwyn esbonio pynciau megis:

  • A yw’r ‘Defnyddiwr Gwyrdd’ yn bodoli mewn gwirionedd?
  • Pwer brandio a gwerthoedd brand
  • Y cymysgedd marchnata, gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol
  • Osgoi ‘gwyrddgalch’ trwy amlygu eich honiadau.

Gwybodaeth Gysylltiedig:

Cofrestru Ar Gyfer Ein Cylchlythyr: