Pecyn Offer Diwastraff

Egwyddorion i wella perfformiad ac effeithlonrwydd gweithredol.

Pecyn Offer Diwastraff

Horticulture Wales lean productionMae diwastraff yn agwedd a gydnabyddir yn fyd-eang a ddefnyddir gan fusnesau i gyflenwi gwerth trwy wella parhaus, effeithiolrwydd, a rhagoriaeth weithredol. Tra bod ei wreiddiau yn y sector modurol ac mewn gweithgynhyrchu, mae’r diwydiant garddwriaethol yn rhannu llawer o’r un nodweddion, megis gweithgareddau arferol ailadroddus sy’n cynhyrchu cynnyrch neu allbwn terfynol o ansawdd. 

Mae diwastraff yn golygu gwneud mwy gyda llai, a boed hynny yn y broses gynhyrchu gyffredinol, hel cynnyrch ffres yn y caeau, pacio a chludo, rheoli stoc, cynllun allfa manwerthu neu fwy, mae yna ddigon o dasgau garddwriaethol yn mae’n berthnasol iddynt. 

Gall mabwysiadu egwyddorion diwastraff yn gallu cael effaith gadarnhaol ar:

  • Gynhyrchiant
  • Costau
  • Gwastraff
  • Boddhad cwsmeriaid
  • Cyfranogiad cyflogeion
  • Perthnasau cadwynau cyflenwi
  • Llawer mwy!

Er mwyn cyflwyno’r cysyniad i dyfwyr a’r gadwyn gyflenwi ehangach yng Nghymru, rydym wedi gweithio ar y cyd ag ymgynghorwyr diwastraff  S A Partners yng Nghaerffili i ddatblygu Pecyn Offer Diwastraff wedi’i addasu’n benodol ar gyfer y sector garddwriaethol.

Mae’r pecyn offer yn amlinellu amryw o gysyniadau, offer a thechnegau Diwastraff y gall busnesau garddwriaethol yng Nghymru eu defnyddio i ddadansoddi eu prosesau ac annog effeithlonrwydd. Y mae hefyd yn cynnwys canllaw ymarferol a nifer o astudiaethau achos sy’n cynnwys busnesau yn gweithredu yn y sector sy’n arddangos y modd y mae mabwysiadu Diwastraff wedi helpu i wella perfformiad. 

Lawrlwythwch Becyn Offer Diwastraff Garddwriaeth Cymru AM DDIM (Dod yn fuan!)

Astudiaethau Achos:

Cofrestru Ar Gyfer Ein Cylchlythyr: