Meincnodi Logisteg

Asesiadau parhaus i wella perfformiad busnes.

Meincnodi Logisteg 

Pencils (300px * 337px)Gellir defnyddio meincnodi gan bob math o fusnes ac ar gyfer pob graddfa.  Rydych eisoes yn defnyddio rhyw fath o feincnodi yn eich busnes heb sylweddoli yn ôl pob tebyg!

Yn syml iawn mae meincnodi logisteg yn broses adolygu cyfredol sy’n caniatáu i fusnes wirio pob rhan o’r gadwyn gyflenwi er mwyn canfod lle i wneud gwelliannau. Wneud yn gywir, mae'n broses a all helpu busnesau ennill mantais gystadleuol ac y gall arf i hybu newid cynaliadwy ac arloesol.

Mae'r canllaw byr yn rhoi trosolwg i'r broses a pheth cyngor ymarferol i chi eu dilyn. Mae wedi cael ei dyfeisio yn benodol ar gyfer y sector garddwriaeth ac mae'n cynnwys:

  • Beth yw meincnodi logisteg?
  • Beth ydy gwerth logisteg meincnodi?
  • Sut mae gwneud meincnodi
  • Enghreifftiau o Dangosyddion Perfformiad Allweddol (DPA) i feincnodi
  • Y camau nesaf
  • Ble i gael help.

Lawrlwytho AM DDIM:

Meincnodi logisteg yn gryno

Cofrestru Ar Gyfer Ein Cylchlythyr: