Technolegau Symudol

Sut y gall garddwriaeth ddefnyddio aps a chôdau QR.

Technolegau Symudol

Horticulture Wales apps and QR codesO’i gymharu â dim ond rhai blynyddoedd yn ôl, mae’r defnydd o’r rhyngrwyd a ffônau symudol clyfar wedi ehangu yn aruthrol. Yn ôl Swyddfa’r Ystadegau Gwladol, mae gan 86% o aelwydydd yn y DU fynediad i’r rhyngrwyd erbyn hyn – o’i gymharu â 57% yn 2006 – tra bod bron i dri chwarter o oedolion (a bron i draean o bobl dros 65) wedi defnyddio ffôn symudol, tabled, neu ddyfais debyg er mwyn defnyddio’r rhyngrwyd ar grwydr.

Boed ar gyfer siopa, rhwydweithio cymdeithasol, dod o hyd i wybodaeth am nwyddau a gwasanaethau, ebostio, neu fancio, mae technoleg symudol wedi chwyldroi ein ffordd o fyw, a bydd yn parhau i wneud hynny.

Wrth gwrs, tra bod yn rai cyfyngiadau amlwg – cysylltiad rhyngrwyd gwael iawn sydd gan rannau o Gymru wledig, er enghraifft – y mae’n amlwg fod yn rhaid i’r sector garddwriaethol elwa ar y dechnoleg hon sy’n gwella trwy’r adeg. 

Apiau Symudol

Mae’r farchnad apiau yn un o’r marchnadoedd sy’n tyfu gyflymaf yn y byd; erbyn hyn mae yna dros 500,000 ap ar gael ar gyfer yr iPhone yn unig. Rydym wedi adolygu’r apiau sydd ar gael ar gyfer tyfwyr garddwriaethol, yn ogystal â dynodi nifer o feysydd pwnc ble gallai datblygiad apiau symudol newydd fod o fudd i’r diwydiant: 

Côdau QR

Technoleg arall symudol sy’n cynnig potensial i’r sector garddwriaethol yng Nghymru – fel dull gwerthu/hyrwyddo ac fel cynhorthwy rheoli – yw codau QR.

Yn y bôn, côdau bar y gall defnyddwyr, staff, neu fanwerthwyr eu sganio gyda ffôn symudol er mwyn cael gafael ar amrywiaeth o wybodaeth, dyma ganllaw dechreuwyr i’r cysyniad:

Cofrestru Ar Gyfer Ein Cylchlythyr: