Pacio

Helpu busnesau garddwriaeth Cymru yn gwneud penderfyniadau mwy gwybodus wrth ddewis y pecyn mwyaf priodol ar gyfer eu cynnyrch.

Defnydd Pacio ar gyfer Garddwriaeth

Defnydd Pacio Ar Gyfer GarddwriaethMae defnydd pacio’n chwarae rôl bwysig iawn yn y diwydiant garddwriaeth. O flychau cardbord neu bren i storio ffrwythau, i orchuddion haen blastig sy’n estyn oes cynnyrch, hambyrddau dur i gludo planhigion, a llawer, llawer mwy, mae ganddo effaith bwysig o ddydd i ddydd i dyfwyr, manwerthwyr, a chwsmeriaid fel ei gilydd.

Mae defnydd pacio’n sicrhau y gellir storio a dosbarthu cynnyrch yn ddiogel ac yn effeithiol. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio i ddarparu gwybodaeth hanfodol am y cynnyrch, a gall hyd yn oed weithredu fel arf marchnata neu frandio pwerus i ddenu cwsmeriaid. Fodd bynnag, i lawer o fusnesau garddwriaeth ledled Cymru – gan gynnwys cynhyrchion bwytadwy, amwynderau a chynnyrch addurnol – mae deunydd pacio’n cynnig nifer o heriau. Boed yn cael gwared ar wastraff deunydd pacio mewn ffordd effeithlon, cydymffurfio â, (a chael yr wybodaeth ddiweddaraf am), yr holl reolau, rheoliadau a deddfwriaeth berthnasol, neu, yn anad dim, y costau uchel a all fod ynghlwm â hyn, yn enwedig i dyfwyr a chynhyrchwyr bychain eu maint, y mae nifer o faterion y mae angen mynd i’r afael â nhw.

Rydyn ni wedi datblygu ein pecyn cymorth ‘Defnydd Pacio ar gyfer Garddwriaeth  – Canllaw ymarferol ar gyfer mentrau bychain’ i'ch helpu chi a busnesau garddwriaeth eraill i wneud dewisiadau mwy gwybodus wrth ddewis y deunydd pacio mwyaf priodol ar gyfer eich cynnyrch. Rydym yn gwybod bod pob busnes yn unigryw, felly nid ydym yn addo un ateb sy’n addas i bawb. Ond drwy ddarllen ein canllaw hawdd ei ddeall, a thrwy ddilyn ei ‘Restr Wirio Defnydd Pacio’ gam wrth gam syml, cewch ddigon o wybodaeth ymarferol a'r adnoddau angenrheidiol i wneud penderfyniadau mwy cost - effeithiol a chynaliadwy parthed deunydd pacio:

  • Trosolwg o ddeddfwriaeth a rheoliadau ynghylch deunydd pacio
  • Awgrymiadau ymarferol ar ddefnyddio deunyddiau gan gynnwys papur, gwydr, metel, plastig a phren
  • Canllaw torri allan a chadw i’r logos neu’r symbolau deunydd pacio mwyaf cyffredin (a dyrys)
  • Dolenni i gymorth a chyngor busnes atodol
  • Astudiaethau achos sy’n amlinellu enghreifftiau o arfer gorau gan fusnesau garddwriaethol eraill yng Nghymru
  • ‘Rhestr Wirio Deunydd Pacio’ o gwestiynau allweddol y dylai tyfwyr eu gofyn.

Astudiaethau achos

Gwelir rhagor o astudiaethau achos yn Cronfa Data Arloesiadau Adnodd Effeithlon WRAP (REID)

Llawrlwytho am DDIM:

Cofrestru Ar Gyfer Ein Cylchlythyr: