Taflen Wybodaeth Deunydd Pacio Pydradwy

Opsiynau deunydd pacio sydd yn amgylcheddol gynaliadwy.

Taflen Wybodaeth Deunydd Pacio Pydradwy

Biodegradable packaging factsheet Horticulture WalesComisiynodd Garddwriaeth Cymru ymchwil trwyadl gyda busnesau garddwriaeth Cymreig a’r sector cynhyrchu deunydd pacio. Mae hyn wedi arwain at gyhoeddi  ‘Defnydd pacio ar gyfer Garddwriaeth – Canllaw ymarferol ar gyfer mentrau bychain’.

Datgelodd yr ymchwil yma bod eisiau ar fusnesau garddwriaeth wybod rhagor am opsiynau deunydd pacio sydd yn amgylcheddol gynaliadwy.

Mae’r daflen wybodaeth hon yn rhoi gwybodaeth am ddeunydd pacio pydradwy.  Ei bwriad ydy galluogi busnesau garddwriaeth bach i benderfynu os ydy’r math yma o ddeunydd pacio yn addas neu’n berthnasol i’w gofynion.

Mae'n cynnwys:

  • Beth ydy deunydd pacio pydradwy?
  • Manteision a chyfyngiadau ar gyfer busnesau
  • Safonau a symbolau
  • Cyfeiriadur deunyddiau pydradwy
  • Rhestr wirio deunydd pacio pydradwy.

Llawrlwytho am DDIM:

Cofrestru Ar Gyfer Ein Cylchlythyr: