Pacio Archebu Drwy’r Post

Arfer gorau ar gyfer anfon cynnyrch bwytadwy ac addurniadol.

Pacio Archebu Drwy’r Post

Horticulture Wales mail order packagingI lawer o dyfwyr garddwriaeth yng Nghymru, yn gwerthu drwy'r post yn dod yn rhan gynyddol bwysig o'u busnes, yn arbennig gyda'r cynnydd o siopa ar y rhyngrwyd.

I dyfu eich busnes archebu drwy’r post, mae deunydd pacio’n gynhwysydd hanfodol a hynod weledol. Mae deunydd pacio da, gellid dadlau, mor bwysig â chynnyrch da. Mae angen i’ch deunydd pacio fod yn gryf ac mae angen iddo edrych yn dda pan fydd yn cyrraedd. Mae’n rhaid iddo allu dygymod â’i drin â llaw, symudiad, tymheredd ac archwiliad. Mae angen iddo gadw eich cynnyrch mor ffres ag yr oedd pan gafodd ei bacio gennych chi.

Rydym wedi datblygu canllaw am ddim yn benodol ar gyfer tyfwyr cnydau bwytadwy ac addurniadol yn llawn o awgrymiadau ar sut i ddefnyddio pacio archebu drwy’r post yn effeithiol.

Mae'n cynnwys:

  • Canllawiau ar ba ddeunyddiau pecynnu i'w defnyddio
  • Cyngor ar frandio
  • Nodyn i'ch atgoffa o'r cyfrifoldebau cyfreithiol wrth anfon cynnyrch drwy'r post
  • Astudiaethau achos gan dyfwyr cynnyrch bwytadwy ac addurniadol.

Lawrlwytho ‘Tyfu eich Busnes Gwerthu drwy’r Post – Canllaw i becynnu archeb drwy’r post’ AM DDIM

Cofrestru Ar Gyfer Ein Cylchlythyr: