Cysylltiadau Defnyddiol

Manylion o sefydliadau defnyddiol eraill a chymorth busnes sydd ar gael.

Cysylltiadau Defnyddiol

Ein Partneriaid

 

Prifysgol Glyndŵr

Partner prosiect a sefydliad academaidd yn cynnig cyrsiau garddwriaeth.

Cymorth Busnes

 

Llywodraeth Cymru

Busnes Cymru yw gwasanaeth cefnogi busnes Llywodraeth Cymru, yn cynnig cyngor ar sut i ddechrau a rhedeg busnes a darparu mynediad i wasanaethau cymorth gan y sectorau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector.

Lantra

Hyfforddiant a sgiliau cefnogi cyngor sgiliau ar gyfer y sectorau tirol ac amgylcheddol.


Menter a Busnes

Darparu cefnogaeth a chyngor i unigolion a grwpiau sydd am ddechrau neu ddatblygu busnesau.


Cyswllt Ffermio

Darperir Cyswllt Ffermio gan Menter a Busnes ar ran Llywodraeth Cymru. Mae yna rwydwaith o staff dosbarthu rhanbarthol i’ch helpu i gael gafael ar becyn o gefnogaeth, arweiniad a hyfforddiant, wedi’i addasu ar gyfer eich gofynion.  

Cywain

Rhan o Menter a Busness, Cywain cymorth a chefnogaeth i ychwanegu gwerth at gynnyrch cynradd.

Grantiau ac Ariannu

 

Busnes Cymru – Finance Locator

Cronfa ddata chwiliadwy o grantiau, benthyciadau, a ffynonellau eraill o gyllid posibl.

Mae Cronfa Cefn Gwlad y Tywysog

Cynllun sy'n cefnogi prosiectau sydd o fudd i chymunedau ffermio a  gwledig.

Cysylltiadau Defnyddiol Eraill

 

Remote New Media

Dylunio gwefannau ceisiadau ar-lein a datblygu meddalwedd pwrpasol. 

CALU

CALU yn cyflwyno'r Rhaglen Rheoli Tir ar ran Cyswllt Ffermio tan fis Awst 2011. Mae rhai taflenni a chyhoeddiadau defnyddiol sydd ar gael ar eu gwefan.

Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol yng Nghymru (CLAS Cymru)

Bwriad y Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol yng Nghymru (CLAS Cymru) yw helpu sicrhau bod mwy o dir yng Nghymru yn cael ei ddefnyddio’n gynhyrchiol gan gymunedau trwy helpu perchnogion tir a thyfwyr cymunedol i weithio gyda’i gilydd er budd cyffredin.

Cliciwch yma am gysylltiadau defnyddiol ychwanegol

Cofrestru Ar Gyfer Ein Cylchlythyr: