Rheoli Dŵr

Cyngor ac arweiniad i wella ansawdd ac effeithlonrwydd dŵr.

Rheoli Dŵr

Horticulture Wales Water Management Factsheet and WebinarMae mynediad i ffynhonnell ddibynadwy o ddŵr yn hanfodol i dwf y sector garddwriaethol yng Nghymru, boed ar gyfer dyfrio cnydau, prosesu, neu fwy. Fodd bynnag, mae twf yn y boblogaeth a newid yn yr hinsawdd yn rhoi – a byddant yn parhau i roi – pwysau cynyddol ar ansawdd ac argaeledd dŵr.

Oherwydd ei union natur, gall garddwriaeth fod yn ddiwydiant sy’n defnyddio llawer iawn o ddŵr. Yn wir, datgelodd ymchwil gan WRAP yn 2011 i’r echdynwyr dŵr amaethyddol mwyaf yng Nghymru a Lloegr mai garddwriaeth oedd yr ail echdynnwr mwyaf, yn bennaf oherwydd faint o ddŵr a ddefnyddiwyd ar gyfer chwistrell-ddyfrio.

Gall gwella rheoli dŵr yn y sector garddwriaethol yng Nghymru trwy gynllunio gwell gynyddu hydwythedd ar adegau o sychder neu ddilyw, sicrhau dargadw maeth a diogelu cyrsiau dŵr, ac arwain at arbedion yn sgil llai o wastraff. Er mwyn cynorthwyo hyn, rydym wedi datblygu ‘Taflen Ffeithiau Rheoli Dŵr ar gyfer Garddwriaeth’ sy’n llawn o wybodaeth ddefnyddiol a chyngor ymarferol. 

Mae’n cynnwys:

  • Y prif ofynion deddfwriaethol a rheolaethol sydd angen i dyfwyr yng Nghymru gydymffurfio â nhw
  • Awgrymiadau ymarferol ar gyfer gwella effeithlonrwydd dŵr
  • Cyngor ac arweiniad i wella ansawdd dŵr
  • Achosion astudiaeth ac enghreifftiau o arfer gorau
  • Cymorth i ddatblygu cynlluniau rheoli dŵr.

Gwe-Seminar Rheoli Dŵr

Er mwyn gwella’r wybodaeth a geir yn y daflen ffeithiau, rydym hefyd wedi recordio gwe-seminar ar-lein arbennig gyda Kate Ody, Ymgynghorydd Uwch gyda Ricardo AEA, ymgynghoriaeth amgylcheddol sydd wedi gweithio ar brosiectau i gwmnïau megis Asiantaeth yr Amgylchedd, DEFRA, Swyddfa’r Gymanwlad a Thramor. Mae gan Kate dros ddegawd o brofiad sy’n berthnasol i’r diwydiant, gyda gwybodaeth benodol am faes ansawdd dŵr.

Gwybodaeth Gysylltiedig:

Cofrestru Ar Gyfer Ein Cylchlythyr: